Dr inż. Marta Ciesielka jest adiunktem na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. Naukowo zajmuje się edukacją techniczno – informatyczną oraz dydaktyką przedmiotów zawodowych. W obszarze jej zainteresowań naukowych jest również zastosowanie nowych technologii w nauczaniu.

Autorka wielu szkoleń dla nauczycieli z zakresu wspomagania nauczania narzędziami technologii informacyjnej oraz nowoczesnych metod nauczania. Jest autorem licznych publikacji z tego obszaru.