Trenerka edukacyjna, nauczycielka języka niemieckiego i zajęć kreatywnych w Szkole Podstawowej im. Karola Miarki w PIelgrzymowicach. Autorka artykułów dotyczących wykorzystywania nowoczesnych technologii oraz zastosowania arteterapi  i w edukacji. Prelegentka na licznych konferencjach edukacyjnych, współorganizatorka pierwszej całodniowej konferencji EduMoc Online, dyplomowana arteterapeutka. Propagatorka wykorzystywania gier planszowych, zabaw aktywizujących i metod kreatywnych w edukacji oraz łączenia offlinu z onlinem. Kreatorka nowoczesnych rozwiązań w edukacji. Koordynatorka wielu projektów. Działaczka społeczna. Nauczyciel Roku 2017. Laureatka tytułu Microsoft Innovative Educator Expert 2018-2019 i 2019-2020. Dwukrotnie wpisana na listę 100 osób szczególnie zasłużonych w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych w Polsce 100 SPRUC. Należy do społeczności Superbelfrzy RP.