Martyna Dominiak – Świgoń

jest popularyzatorką nauki, trenerem, ekologiem. Specjalistą ds. platform edukacyjnych w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym.

Ukończyła szkolenia z zakresu tutoringu i przywództwa w edukacji. A obecnie kończy… doktorat.

Uczestniczy w realizacji interdyscyplinarnych projektów we współpracy z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza oraz Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu.