Czy aktywizujące metody pracy potrzebują nowych technologii?