Michał Tycjan Grześlak OEIiZK Nauczyciel konsultant w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Prowadzi szkolenia, warsztaty oraz konsultacje dla administratorów szkolnych pracowni komputerowych, nauczycieli oraz kadry kierowniczej. W ośrodku pełni także funkcję Administratora Systemów Informatycznych. Szkoli z podstaw programowania nauczycieli w projekcie Warszawa Programuje. Bierze udział jako wykładowca w projekcie GIODO i OEIIZK „TWOJE DANE – TWOJA SPRAWA”. W swojej codziennej pracy wykorzystuje rozwiązania firmy Microsoft, takie jak Office 365 czy rozwiązania serwerowe. Pomysłodawca, twórca, administrator Facebookowej grupy wsparcia dla nauczycieli wdrażających i korzystających z narzędzi Microsoft w nauce zdalnej, Szkoła z Office 365 (ok 30000 członków). W 2017 oraz 2020 roku znalazł się na Liście 100 osób wyróżnionych przez Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych za działalność na rzecz rozwijania umiejętności cyfrowych w Polsce. Posiada tytuł: Microsoft Innovative Educator Master Trainer. W ramach współpracy z Microsoft jest jednym z autorów scenariusza szkoleń dla trenerów z wykorzystania usługi Office 365 dla szkół. Prowadzi szkolenia i warsztaty dla przedstawicieli sektora edukacyjnego z całej Polski, których tematyką jest wykorzystanie usługi Microsoft Office 365 i nowych technologii w edukacji. Uczestniczył w specjalistycznych konferencjach „Bezpieczeństwo informacyjne w szkole i placówce oświatowej” jako prowadzący i wykładowca. Autor artykułów w kwartalniku edukacyjnym Meritum. Od wielu lat jest współorganizatorem Ogólnopolskiego Zjazdu Opiekunów Szkolnych Pracowni Internetowych w Mrozach, obecnie konferencji edukacyjnej Majowe Mrozy w Warszawie. Prowadził zajęcia w ramach Akademii Profesjonalnego Nauczyciela. Instruktor Akademii Cisco oraz trener projektu „Intel-Teach to the Futture”. Od 1997 r. pracuje jako nauczyciel zajęć komputerowych oraz informatyki w Zespole Szkół w Izabelinie, gdzie stworzył sieć komputerową i administrował nią przez wiele lat w oparciu o serwery Microsoft. Uczył informatyki w XXVII Liceum Ogólnokształcącym im. T. Czackiego w Warszawie. Był egzaminatorem ECDL. Współpracował przy projekcie NowoczesnaKlasa.pl. Miał wystąpienia i prowadził warsztaty dotyczące bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych podczas konferencji Nowoczesne Technologie Informacyjne w Służbie Cyfrowej Szkoły i Administracji Publicznej w Radomiu. Prowadził warsztaty podczas Konferencji Administratorów Szkolnych Sieci Komputerowych w Nowym Tomyślu. Uczestniczył jako trener w szkoleniach trenerów i nauczycieli w projekcie „Mistrzowie Kodowania”. Współtworzył dwumiesięcznik oświatowy „Uczę Nowocześnie”. Współorganizował konkurs oraz forum Innowacyjnych Nauczycieli Microsoft.