Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UŁ, wieloletni nauczyciel przedmiotów prawniczych. Organ prowadzący oraz dyrektor liceum ogólnokształcącego oraz szkoły policealnej, wykładowca przedmiotów technicznych, trener. Członek grupy innowacyjnych nauczycieli – Superbelfrzy RP. Jednocześnie duże doświadczenie biznesowe – menadżer/ dyrektor/prezes z wieloletnim doświadczeniem w branży IT, odszkodowań, usług prawnych.