Monika Czerkas-Zając – polonistka, pedagog, trener i edukator. Lubi swoją pracę i nieustannie poszukuje pomysłów na kreatywne zajęcia, zaciekawienie uczniów i pobudzenie do działania. Na lekcjach stosuje TIK, elementy programowania, ale również pracę z papierem czy działania twórcze. Należy do społeczność Superbelfrzy RP. Prywatnie fanka literatury fantasy i czarnych kotów.