Monika Walkowiak, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim, członek grupy Superbelfrzy, autorka kilku blogów edukacyjnych, entuzjastka wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu.