Absolwent politologii UW, doktor ekonomii UŁ. Adiunkt w Katedrze Informatyki Ekonomicznej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w problematyce teorii społeczeństwa informacyjnego oraz wpływu technologii informatycznych na różne aspekty funkcjonowania społeczeństwa. Autor książek, artykułów i współautor monografii naukowych poświęconych powyższej problematyce.

Od 2007 r. pracownik Wydziału Społeczeństwa Informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego. Autor, współautor, koordynator kilkunastu projektów z zakresu budowy społeczeństwa informacyjnego.

Członek Rady ds. Informatyzacji Edukacji przy Ministrze Edukacji Narodowej.

Członek Zespołu ekspertów ds. społeczeństwa informacyjnego Związku Województw RP.