Paweł Wolniewicz, dr nauk o Ziemi, paleontolog. Pracuje na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i w Pracowni Muzeum Ziemi UAM. Jest twórcą i redaktorem Żywej Planety (zywaplaneta.pl) – serwisu poświęconego naukom o Ziemi, skałom, minerałom i skamieniałościom. Prowadzi zajęcia geologiczne i paleontologiczne dla dzieci i młodzieży.