Nauczyciel akademicki z wieloletnią praktyką.  Wcześniej związany z Akademią Sztuk Pięknych w Łodzi, gdzie uczył m. in. obróbki fotografii i animacji.

Obecnie działa w ścisłej współpracy z Wydziałem Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie naucza studentów i bierze udział w wielu projektach artystycznych związanych z nowymi technologiami. Przez ostatnie 15 lat niezależny konsultant w zakresie stosowania nowych technologii na potrzeby edukacji, kultury i sztuki, zwłaszcza dla celów edukacji wizualnej w zakresie sztuk pięknych.