Dyrektor ds. technologii i innowacji Radosław Grochowski