Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe – centrum naukowo-badawcze afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN. Jest jednym z polskich Centrów Komputerów Dużej Mocy. PCSS zarządza siecią PIONIER, która łączy wszystkie jednostki naukowe za pomocą sieci miejskich. Wikipedia