Renata Idzik
Nauczyciel wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny. Trener treningu zastępowania agresji. Od dwóch lat dyrektor w Przedszkolu nr 2 w Kłodzku. Zafascynowana nowoczesnymi technologiami i ich wykorzystaniem w wychowaniu przedszkolnym. Wciąż poszukuje ciekawych i skutecznych narzędzi oraz metod pracy z najmniejszymi. Doradca w projekcie „Przywództwo – opracowanie modeli kształcenia i wspierania kadry kierowniczej systemu oświaty”, wspomaga placówki w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych. Współpracowała z Dolnośląską Szkołą Wyższą prowadząc zajęcia dla słuchaczy kierunku Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Obecnie prowadzi szkolenia dla nauczycieli przedszkoli, szkół oraz kadry zarządzającej oświatą. Autorka programów szkoleniowych.