Warsztat 1:
 
1.       Temat warsztatu: „Podróż po starożytności” – wykorzystanie platformy Mozabook na lekcjach historii.
2.       Imię i nazwisko prowadzącego: Robert Michałek
3.       Krótki biogram o prowadzącym:  Jestem nauczycielem historii i wiedzy o społeczeństwie w Szkole Podstawowej nr 5 w Łodzi. Posiadam także tytuł inżynieria specjalizującego się w technologiach programowania. Interesuję się nowymi rozwiązaniami technologicznymi w prowadzeniu lekcji historii.