Sebastian Mazurkiewicz – ur. w 1976 r. we Wrześni, historyk (UAM), teolog (UAM), spec. archiwistyki (UAM), studia podyplom. muzealnictwa (UMK) oraz zarządzania ochroną dóbr kultury (UAM). Autor monografii Nekli (2005), kościoła Św. Krzyża na Lipówce (2006), Targowej Górki (2008), współautor monografii Wrześni (2006) i Witkowa (2010), redaktor naczelny „Museiona wrzesińskiego” oraz autor licznych artykułów z dziedziny historii regionalnej i ochrony dziedzictwa kulturowego, przez 10 lat nauczyciel w różnych szkołach, od 2007 r. dyrektor Muzeum Regionalnego im. Dzieci Wrzesińskich, autor programu edukacyjnego „Dokumentujemy dziedzictwo kulturowe ziemi wrzesińskiej”, za który muzeum otrzymało w 2010 r. I nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „Izabella 2010” za działalność edukacyjną, promocyjną i marketingową, w 2011 r. odznaczony przez Krajową Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa „Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci”, w 2014 r. z rekomendacji Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu ustanowiony Społecznym Opiekunem Zabytków, w 2014 r. za swoją działalność na rzecz ochrony dziedzictwa uhonorowany przez Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej tytułem Strażnik Dziedzictwa Rzeczypospolitej (Custos Monumentorum Rei Publicae). W 2016 r. wyróżniony przez Narodowy Instytut Dziedzictwa za działalność na rzecz organizacji Europejskich Dni Dziedzictwa.