Co trzeci maturzysta i co dwudziesty ósmoklasista przygotowywał się w tym roku do egzaminu z pomocą Maturalni.com
Jako CEO skupiam się na tworzeniu lepszej przyszłości dla młodego pokolenia. Za pomocą nowoczesnej platformy edukacyjnej przygotowuję ich do zdania szkolnych egzaminów na możliwie wysokim poziomie. Realizuję także projekty, których celem jest wzmocnienie ich potencjału, pomoc w planowaniu kariery zawodowej, a także zredukowanie stresu spowodowanego nauką.