Sylwia Piórkowska – nauczycielka przyrody, wicedyrektorka Szkoły Podstawowej nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu. Koordynatorka projektu ,,Code for Green”, zaangażowana w liczne działania proekologiczne, w tym z wykorzystaniem najnowszych technologii do ochrony środowiska. W codziennej pracy promuje metodę design thinking i wspieranie ciekawości poznawczej uczniów poprzez nauczanie scentralizowane na uczniu i jego potrzebach.