Zastępca Dyrektora w Centrum Transformacji Cyfrowej MEiN. Jeden z wiceprzewodniczących Komitetu Sterującego European Schoolnet. W swojej pracy zajmuje się kwestiami związanymi z rozwojem umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, wdrażaniem nowych technologii w edukacji oraz działalnością innowacyjną.