Prof. dr hab. Stanisław Dylak
16 stycznia 2017
Pokaż wszystkich

Tomasz Ordza

Kategorie

Tomasz Ordza – ambasador i trener warsztatów komputerowych w woj. wielkopolskim. Ambasador programu eTwinning

Trener warsztatów komputerowych programu eTwinning w województwie wielkopolskim

Nauczyciel przedmiotów science w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce.

Wraz ze swoimi wspaniałymi uczniami zrealizował (i będzie realizował) projekty w ramach eTwinning, których główną osią działania był przedmiot przyroda. Interdyscyplinarne projekty takie jak Rendez-vous with amphibian czy Aromatic garden pobudzały do pracy synapsy obu półkul mózgowych, a realizowane cele i zagadnienia w szerokim zakresie obejmowały podstawy programowe kilku przedmiotów szkolnych.

Podróżnik preferujący wędrówki górskie i jazdę na rowerze. Intryguje go ekologia, a inspiruje Szymborska. Stara się, aby jego uczniowie byli świadomymi obywatelami Europy, myśleli globalnie, działali lokalnie i dużo się uśmiechali.