Był nauczycielem fizyki, dyrektorem szkoły, edukatorem i koordynatorem ogólnopolskiego Programu KREATOR, dotyczącego szkolenia nauczycieli we wprowadzaniu umiejętności kluczowych do nauczania w szkołach. Obecnie rozwija ideę codziennego wykonywania doświadczeń na lekcjach przedmiotów przyrodniczych dzięki bezprzewodowej cyfrowej technologii pomiarowej oraz wykorzystania jej zalet dydaktycznych. Prowadzi wykłady, warsztaty, prelekcje i lekcje otwarte, poświęcone metodycznym aspektom stosowania cyfrowych pomiarów w szkołach, głównie dla nauczycieli, dyrektorów szkół i przedstawicieli organów prowadzących.