Doświadczony edukator dzieci, nauczycieli, rodziców i seniorów z zakresu TIK. Specjalista w zakresie profilaktyki związanej z bezpieczeństwem dzieci w sieci. Współzałożyciel Ośrodka Badawczo-Rozwojowego EDUKACJA 3.0 (badania nowych technologii w edukacji, w tym wpływ rzeczywistości rozszerzonej na proces nauczania, tworzenie mobilnych aplikacji dla edukacji i instytucji kultury). Moderator grupy społecznościowej „AR i VR w edukacji”. Wpisany na Listę 100 SPRUC w 2018 r.