Wioletta Szwebs – nauczyciel matematyki i informatyki w Szkole Podstawowej nr 81 im. Bohaterskich Dzieci Łodzi w Łodzi, trenerka programu „Mistrzowie kodowania”, Lider Zespołu Metodycznego ds. Edukacji Informatycznej, Kodowania i Programowania przy ŁCDNiKP w Łodzi, autorka innowacji pedagogicznych z matematyki i informatyki, założycielka i liderka Łódzkiego Klubu Kodujących Nauczycieli, członkini zespołu merytorycznego programu „Mądrzy cyfrowi”.