Wioletta Szwebs – nauczycielka matematyki i informatyki w Szkole Podstawowej nr 81 im. Bohaterskich Dzieci Łodzi w Łodzi, trenerka programu Mistrzowie Kodowania, Lider Zespołu Metodycznego ds. Edukacji Informatycznej, Kodowania i Programowania przy ŁCDNiKP w Łodzi, autorka innowacji pedagogicznych z matematyki i informatyki, założycielka Łódzkiego Klubu Kodujących Nauczycieli.