Nauczyciele akademiccy (Uniwersytet Gdański), których pasją jest projektowanie niestandardowych narzędzi edukacyjnych i poszukiwanie skutecznych sposobów motywowania swoich studentów. Od 2013 roku stosują innowacyjne (często autorskie) metody nauczania, w tym także gamifikację, są autorami ponad 30 zgamifikowanych kursów akademickich realizowanych na UG (dostępne na www.eduplus.com.pl), prowadzą szkolenia dla nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych w zakresie gamifikacji, neurodydaktyki oraz wykorzystania gier i nowych technologii w edukacji (ponad 500 godzin szkoleń, 30 wystąpień konferencyjnych). Są autorami internetowego kursu on-line dla nauczycieli „Zostań Mistrzem Gry! Grywalizacja w edukacji” (wydawnictwo Operon). Eksperci w międzynarodowym projekcie „INDOPED – innowacyjne metody nauczania w indonezyjskich uczelniach wyższych (2015-2018)” w zakresie wdrażania gamifikacji. Pomysłodawcy i organizatorzy cyklu ogólnopolskich Konferencji Dydaktyki Akademickiej „Ideatorium” (od 2013 r.). W zakresie stosowania innowacyjnych metod nauczania współpracują z wieloma uczelniami, szkołami, ośrodkami metodycznymi w całej Polsce, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie, Gdańskim Inkubatorem Przedsiębiorczości „Starter”.