Nauczyciel z 30-letnim stażem pedagogicznym, od 20 lat pełni funkcję dyrektora w Zespole Szkół Samorządowych w Sułkowicach-Bolęcinie. Magister Nauk społecznych, ukończył studia podyplomowe z zarządzania oświatą, informatyki, kształcenia na odległość, ochrony danych osobowych oraz kursy coachingu, treningu i tutoringu. Trener i koordynator projektów edukacyjnych dla młodzieży i dorosłych. Szeroko wykorzystuje technologię informacyjną w zarządzaniu i dydaktyce. Organizator sympozjum dydaktyczno-naukowego i edukacyjnego dla nauczycieli i uczniów – „Sztuka nauczania i uczenia się”  oraz warsztatów i szkoleń propagujących wykorzystanie TIK w nauczaniu i uczeniu się. Członek grupy innowacyjnych nauczycieli – Superbelfrzy