Prelegenci

Podczas tegorocznej konferencji nie zabraknie inspirujących przemówień wygłoszonych przez autorytety w swoich dziedzinach. Systematycznie będziemy Wam przybliżać sylwetki Prelegentów, których usłyszycie w dniach 1-2 marca we Wrześni.

Prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski

Profesor na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Pomysłodawca, kierownik i wykonawca ponad sześćdziesięciu międzynarodowych i krajowych projektów badawczych. Autor licznych publikacji. Trener w obszarze komunikowania i trudnych zachowań oraz edukacji medialnej. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej. Członek Rady Centrum Edukacji Obywatelskiej

Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej. Członek Rady Centrum Edukacji Obywatelskiej. Specjalista Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.

Koordynator części polskiej programów badawczych ySkills (Horyzont) oraz badania EU Kids Online. Czterokrotny reprezentant Polski w sieciach naukowych COST.

Zainteresowania badawcze związane z zagadnieniami: kompetencji cyfrowych, agresji elektronicznej, nowych mediów, komunikacji w szkole, promocji zdrowia, cyberprzemocy wśród młodzieży.
Pomysłodawca i redaktor pierwszego polskiego podręcznika edukacji zdalnej w czasach pandemii (wydanego zaraz po zamknięciu szkół w kwietniu 2020) zdalnie.edu-akcja.pl
Autor wielu programów edukacyjnych i profilaktycznych we współpracy z publicznymi i niepublicznymi instytucjami, np.
https://www.edu-akcja.pl/motywacja/
https://www.szkolazklasa.org.pl/o-fundacji/zespol/

ABSTRAKT
W wystąpieniu, bazując na najnowszych badaniach prowadzonych w ramach projektu NASK, przedstawię i przedyskutuję dobre i złe doświadczenia polskich nauczycieli starszych klas szkół podstawowych związanych z generatywną AI. Będę bazował na wywiadach nauczycieli aktywnie wykorzystującymi te technologie oraz częściowo na reprezentatywnych badaniach ilościowych (próba ogólnopolska). Sporo stosowanych rozwiązań może być praktyczną inspiracją do codziennej pracy uczestników konferencji.
TEMAT WYSTĄPIENIA
Przecieranie szklaków – jak polscy nauczyciele wykorzystują generatywną SI?

Dr hab., prof. CFT PAN Lech Mankiewicz

W trakcie swojej kariery naukowej związany m.in. z Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika PAN czy Uniwersytetem Warszawskim.

👉 W latach 2007-2019 dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN w Warszawie. 👉 Popularyzator fizyki oraz nauczyciel tego przedmiotu w szkole podstawowej. 👉 Twórca polskiej wersji językowej portalu Khan Academy - międzynarodowej, edukacyjnej organizacji non-profit.
👉 Koordynator polskiej edycji Hands-On Universe (EU-HOU), programu edukacyjnego poświęconego obserwacji wszechświata przez uczniów mających dostęp do sieci automatycznych teleskopów sterowanych przez internet lub innych narzędzi dydaktycznych.
👉 Za swój wkład w popularyzację astronomii, a także podejście interdyscyplinarne do rzeczonego tematu (czego jednym z wielu przykładów jest działalność w programie EU-HOU), został wyróżniony w 2011 roku medalem im. Włodzimierza Zonna przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne.
👉 W 2023 roku uhonorowany przez Polskie Towarzystwo Fizyczne nagrodą I stopnia w postaci Medalu Grzegorza Białkowskiego za „wieloletnią aktywność i pasję w tworzeniu doskonałych rozwiązań dydaktycznych wspomagających pracę nauczycieli oraz będących dla uczniów cenną pomocą w zdobywaniu wiedzy z dziedziny fizyki”.
📌 Temat wystąpienia na konferencji Lepsza Edukacja
Czego nie potrafimy uczyć w szkole?
📌 Abstrakt
Czego, moim zdaniem, najbardziej nie umiemy w szkole. Moim zdaniem nie umiemy odkleić uczniów w 6-7-8 klasie od konkretu. Idzie to nam jak krew z nosa. Bardzo trudno jest ich przekonać do abstrakcji. Do poszukiwania w tekście literackim intencji, a nie wyłącznie fabuły. Wiersze na ogół nie mają fabuły. Do abstrakcyjnych pojęć w opisie przyrody. Do relacji pomiędzy nimi. W rezultacie szkoła, zamiast rozwijać możliwości poznawcze, sprowadza się w dużym stopniu do lektury katalogu informacji. Co można zrobić, żeby to się zmieniło?

Dr Zuhal YiImaz Dogan – Doğa Koleji Turcja

Uskudar District Directorate of National Education &DOGA SCHOOLS

Dr Zuhal Yılmaz Doğan jest koordynatorem projektów w grupie Doğa Schools, odpowiedzialnym za zaangażowanie szkoły w liczne projekty naukowe, Erasmus+ i H2020.
Przyczyniła się do rozwoju kursów online, materiałów edukacyjnych i szkoleń dla nauczycieli. Ma rozszerzone doświadczenie jako trener nauczycieli MoNE w szkoleniu nauczycieli języków obcych w zakresie aktualnych metodologii i programów, projektów instruktażowych dotyczących nauczania interdyscyplinarnego. Przeprowadziła badania dotyczące zastosowania „A CEF-R for Languages” w szkołach publicznych podczas studiów magisterskich i doktoranckich w Yıldız.
Doktoryzowała się na Uniwersytecie Technicznym w Yıldız na Wydziale Projektowania i Rozwoju Programów. Uzyskała certyfikat TESOL na UMASS w 2011 roku.
Obecnie jest lokalnym koordynatorem projektu WYRED (H2020- SC6-REV- INEQUAL-2016), Mov Up Project (MOV-UP 580339-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA3-IPI-SOC-IN), In2STEAM (2019-1- IT02-KA201-063173) i DALDIS KA2, a także z powodzeniem ukończyła 17 Projektów Europejskie jako koordynator projektu od 2009 roku.

Dr hab. Artur Modliński – Uniwersytet Łódzki

Kierownik Centrum Badań nad Sztuczną Inteligencją i Cyberkomunikacją na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Sztuczna inteligencja jako autorytet dla dzieci i młodzieży? Rola generatywnej sztucznej inteligencji w diagnozowaniu stanu dobrostanu psychicznego.
👉 Zawodowo związany z wieloma międzynarodowymi instytucjami badawczymi, takimi jak Augmented Human Intelligence & Digital Ergonomics Lab, Instytut Iris Ankona w Rydze, Międzynarodowe Centrum Badawcze (CITAD) czy Laboratorium Urban Sensorial w Lizbonie.
👉 W przeszłości pracownik Katedry Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym na Akademii Leona Koźmińskiego.
👉 Szerokie zainteresowania badawcze – od technologii, przez antropologię, psychologię, teorię ewolucji, aż po studia kulturowe.
👉 Promotor nauki, a także partnerstwa naukowo-biznesowego. Autor wielu szkoleń czy warsztatów m.in. dla organizacji pozarządowych.
📌 Temat wystąpienia na konferencji Lepsza Edukacja
Sztuczna inteligencja jako autorytet dla dzieci i młodzieży? Rola generatywnej sztucznej inteligencji w diagnozowaniu stanu dobrostanu psychicznego.
📌 Abstrakt
Sztuczna inteligencja i systemy na niej oparte coraz częściej pojawiają się w życiu młodych ludzi. Pojawienie się sztucznych agentów konwersacyjnych ułatwia proces poszukiwania wiedzy.
Badania dotyczące zachowań młodzieży w internecie sugerowały, że młodzi ludzie cierpiący na zaburzenia lękowe lub ogólnie mający złe samopoczucie psychiczne szukają rozwiązań swoich problemów online. Podejrzewano, że młodzi ludzie mogą próbować uzyskać takie odpowiedzi również od sztucznych agentów konwersacyjnych.
Wyniki badań pokazały, że w zależności od poziomu dobrostanu psychicznego, młodzi ludzie w różny sposób prowadzą interakcje z generatywną sztuczną inteligencją. Tym samym możliwe jest prognozowanie ich dobrostanu psychicznego na podstawie pytań, które zadają systemowi.
W wystąpieniu zaprezentowane zostaną ścieżki interakcji młodych ludzi ze sztuczną inteligencją z uwzględnieniem problematyki dobrostanu psychicznego tej grupy.

Andrzej Musisz

Advisor prosta spółka akcyjna

Założyciel firmy ADVISOR działającej na rynku IT od 1994 roku, będącej właścicielem marki szkolawchmurze.pl Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od wielu lat aktywnie uczestniczy w projektowaniu infrastruktury IT dedykowanej edukacji.

Brał udział jako wykonawca, podwykonawca, projektant czy kierownik projektu w największych projektach realizowanych w ostatnich latach w edukacji, takich jak:

  • eSzkoła Wielkopolska
  • Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości
  • eSzkoła Moja Wielkopolska
  • Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan,
  • Cyfrowa Szkoła Wielkopolska 2020

W przeszłości wykładowca akademicki oraz trener Ogólnopolskiej Fundacji Edukacji Komputerowej. Pełnił funkcję administratora sieci na Wydziale Fizyki UAM.

Projektował, wdrażał i administrował wieloserwerowymi środowiskami sieciowymi zarówno na rynku komercyjnym, w jednostkach samorządowych i edukacji.

Dariusz Andrzejewski

Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II 
we Wrześni

Trener w projektach związanych z edukacją medialną oraz wykorzystaniem technologii informatycznych w szkole.

Opiekun merytoryczny uczniów biorących udział w ogólnopolskich konkursach informatycznych, inicjator wdrożenia w szkole innowacyjnych projektów edukacyjnych, pomysłodawca utworzenia powstałego na terenie szkoły Centrum Edukacji Ekologicznej we Wrześni. Organizator cyklicznych konferencji i warsztatów „Lepsza Edukacja”. Uczestnik i prelegent ogólnopolskich konferencji edukacyjnych, prowadzący wraz uczniami warsztaty podczas Konferencji WCCE w Toruniu. Odznaczony medalem KEN, w 2015 otrzymał nagrodę Ministra Edukacji Narodowej, laureat nagrody TOP 3 Mężczyźni w Edukacji, Lista 100 ‘2018, ‘2022. W 2022 roku odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. Członek Rady do Spraw Informatyzacji Edukacji przy MEN 2012-2020. W 2021 r. zaproszony do grona ekspertów przy Radzie Cyfryzacji. Od 2018 r. prezes Międzyszkolnego Klubu Sportowego działającego we Wrześni.

Dr hab. Marlena Plebańska

Fundacja Steam Polska

STEAMolucja szkół i przedszkoli - czyli jak i dlaczego warto stać się STEAM-ową placówka?

Jak wprowadzić STEAM w placówce edukacyjnej krok po kroku? Jak planować STEAMowe zajęcia? A co jeśli pod ręką nie ma nowych technologii? Czy podstawę programową da się realizować w STEAMowy sposób? Na te i wiele innych pytań dotyczących STEAMowej ewolucji odpowie prof. Plebańska w trakcie debaty z Weroniką Hedrych-Ignaszak – Dyrektor Przedszkola Chatka Misia Uszatka i Dariuszem Andrzejewskim – Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II.

 Dr Ada Florentyna Pawlak

Uniwersytet SWPS, Collegium Civitas

Relacje paraspołeczne ze sztuczną inteligencją. Emocje a wyobraźnia
Interakcje międzypokoleniowe i rówieśnicze ulegają przeobrażeniom. Za sprawą technologii pojawiają się nieobecne dotychczas warianty bliskich relacji: przyjaźń skomercjalizowana – „za pieniądze”, relacje paraspołeczne z awatarem czy „uszyte na miarę”, oparte na antropomorfizacji przyjaźnie z cyfrowo ucieleśnianą sztuczną inteligencją. Wygenerowane obrazy symulujące człowieka to hiperrealistyczne postaci tworzone do nawiązywania z użytkownikiem emocjonalnej więzi to produkty kapitalizmu afektywnego. Pełniąc rolę nauczyciela, tutora, mentora czy trenera osobistego mogą wywierać silny wpływ operując w przestrzeni cyfrowej dostarczając treści edukacyjnych prowadzących do zmiany opinii, zachowania i przyjęcia określonych postaw. Według projektantów syntetycznych mediów relacja z wirtualnym influencerem ma być głębokim doświadczeniem i odpowiedzią nie tylko na nowe potrzeby edukacyjne lecz również samotność i potrzebę bliskości.

________

Antropolożka technologii, prawniczka i historyczka sztuki, wykładowczyni akademicka (Trendwatching&Future Studies AGH; IEiAK UŁ; Business Automation WZ UŁ; Artes Liberales UW; Akademia im. Leona Koźmińskiego w Warszawie) i speakerka w Digital University w obszarze społecznych kontekstów nowych technologii. Specjalizuje się w obszarze społecznych implikacji sztucznej inteligencji i transhumanizmu. Prowadzi zajęcia dotyczące antropologii technologii i kultury cyfrowej, technointymności i współpracy człowieka z maszyną. Założycielka Polskiego Stowarzyszenia Transhumanistycznego, kuratorka międzynarodowych wystaw w obszarze art@science m.in. „TransWspólnoty. Wektory przemian” w ramach Fotofestiwalu 2022 w Łodzi.

prof. CDV, dr hab. Marek Zieliński

Rektor Collegium Da Vinci

AI a edukacja: wymuszona koegzystencja czy idealne partnerstwo?

Sztuczna Inteligencja odgrywa coraz większą rolę w licznych branżach, w tym w edukacji. Jednak czy zmiana (bądź rewolucja) jest już zauważalna przez uczestników rynku edukacyjnego? Tocząca się dzisiaj w Polsce dyskusja o wpływie AI na edukację i rynek pracy ma przede wszystkim charakter ekspercki. Zrealizowany przez zespół Collegium Da Vinci projekt badawczy na temat roli AI w edukacji wypełnia tą lukę. Badania na dużej grupie wykazały zróżnicowany poziom wiedzy i perspektyw na edukacyjne narzędzia i aplikacje oparte na AI oraz oczekiwań i potrzeby w zakresie metod kształcenia. Ujęte w badaniu postawy osób uczących się (uczniów i studentów) oraz uczących innych (nauczycieli i wykładowców) pozwoliły na zidentyfikowanie różnic w wyobrażaniu sobie przyszłości edukacji oraz nierozerwalnie z nią związanego rynku pracy.

Prof. dr hab. Maciej M. Sysło

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Profesor Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki.
🧑‍🏫Prof. dr hab. Maciej M. Sysło
👉 Profesor Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki. Wieloletni dyrektor Instytutu Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego.
👉 Naukowo związany z uniwersytetami w Tokio, Bonn, Oregonie, Kopenhadze, Waszyngtonie czy Groningen.
👉 Od lat 80. uczestniczy w popularyzacji i kształtowaniu powszechnej edukacji informatycznej. Autor ponad 150 prac z zakresu teorii grafów, matematyki dyskretnej czy informatyki.
👉Autor koncepcji edukacji informatycznej w szkołach, twórca i lider zespołu edukacji informatycznej w Instytucie Informatyki UWr. oraz na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK.
📌Temat wystąpienia na Konferencji Lepsza Edukacja:
Wyzwania Cyfrowej Edukacji
📌Abstrakt:
Edukacja cyfrowa jest niezbędnym warunkiem wykształcenia przez uczniów umiejętności potrzebnych do prawidłowego rozwoju w dzisiejszym świecie. Plan działania Komisji Europejskiej w zakresie edukacji cyfrowej na lata 2021–27 wyznacza dwa strategiczne priorytety umożliwiające osiągnięcie tego celu: wspieranie rozwoju wydajnego ekosystemu edukacji cyfrowej oraz zwiększanie umiejętności i kompetencji cyfrowych na potrzeby transformacji cyfrowej.
Ramy kompetencji cyfrowych obywateli (DigComp) określają te kompetencje następująco: „…pewne siebie, krytyczne, odpowiedzialne i z zaangażowaniem korzystanie z technologii cyfrowych w celu uczenia się, w pracy i uczestnictwa w społeczeństwie. Definiuje się je jako połączenie wiedzy, umiejętności i postaw”. Z kolei zalecenia Rady Europy dotyczące kluczowych czynników umożliwiających pomyślną cyfrową edukację i szkolenie skupiają się na tym, jak dostosować systemy edukacji i szkoleń do ery cyfrowej.
W tym krótkim wystąpieniu pochylimy się nad kilkoma wybranymi kwestiami, skupiając uwagę głównie na wyzwaniach i sposobach ich rozwiązywania. Dotyczyć one będą: różnych form pracy uczniów i przygotowania do tego nauczycieli, oraz wyzwań, jakie wnosi do szkoły sztuczna inteligencja.

Adam Jurkiewicz

Sekcja Informatyki Szkolnej przy PTI

Adam Jurkiewicz – haker edukacji, członek nieformalnej grupy SuperbelfrzyRP. Absolwent kursów Massachusetts Institute of Technology, Google IT Automation with Python oraz IBM Professional Data Science z języka programowania Python. Aktualnie nauczyciel informatyki w 78 Liceum Ogólnokształcącym oraz w Technikum Mechatronicznym nr 1 w Warszawie.

Czy możemy uatrakcyjnić informatykę w klasach 7-8? Nie? A może tak? Na warsztacie pokażę PygameZero – ciekawą bibliotekę, która pozwala w kilkunastu linijkach kodu zbudować prostą grę 2D. Do tego możemy połączyć ją z lekcjami grafiki,z informacjami o przestrzeganiu prawa… a może jeszcze fizyka? Kto wie, co się wydarzy na warsztacie…

Maciej Tyran

Advisor prosta spółka akcyjna

Dyrektor ds rozwoju i logistyki w firmie Ei System, współzałożyciel tego wydawnictwa edukacyjnego.

Obecnie w ofercie znajduje się wiele nowoczesnych pomocy dydaktycznych , produktów dla biznesu oraz biuro tłumaczeń. Doświadczenie i sukcesy w tworzeniu i rozwijaniu nowych jednostek sprzedażowych B2B, B2C oraz opracowywanie i zarządzanie projektami restrukturyzacji podmiotów w trudnej sytuacji finansowej.

Poprzednio dyrektor operacyjny z wieloletnim doświadczeniem w firmie eduintegrator Sp. z o.o. (wcześniejsza nazwa pwn.pl) która została założona w 1997 roku jako Vulcan Media – wspólne przedsięwzięcie Wydawnictwa Naukowego PWN oraz spółki Vulcan – największego w kraju producenta oprogramowania dla szkolnictwa.

Początek działalności to opracowywanie publikacji multimedialnych dla renomowanych oficyn wydawniczych. Prekursor rozwiązań internetowych dla edukacji.

Znajomość prawa autorskiego, handlowego, doświadczenie we wdrażaniu ICT w edukacji oraz w pozyskiwaniu i realizacji projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków EFS. Przygotowanie i wdrażanie projektów związanych z trwającą cyfryzacją edukacji. Umiejętność realizacji celów biznesowych i sprzedażowych, motywowania pracowników, negocjacji warunków oferowanych produktów. Dodatkowym atutem jest szeroka i szczegółowa znajomość rynku podmiotów wydawniczych oraz innych branż w szczególności IT na terenie całego kraju.

Lucyna Pyzik

Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie, Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Wirtualne laboratoria oparte na kontenerach dostępne przez przeglądarkę internetową

WARSZTATY – Podczas warsztatów zaprezentujemy koncepcje zastosowania lekkich maszyn kontenerowych dostępnych poprzez przeglądarkę internetową. Bazując na przykładzie dwóch typów maszyn kontenerowych pokażemy jak prowadzić zajęcia z prostej obsługi systemu WordPress oraz nauki zarządzania systemami linuksowymi. Zaprezentujemy jak w łatwy i przystępny sposób zarządzać całym systemem maszyn kontenerowych, jakie wynikają z tego korzyści. Zapoznacie się podczas warsztatów jak instalować wewnętrzny serwer systemu maszyn wirtualnych z uwzględnieniem również dostępu z sieci zewnętrznej.

Sztuczna inteligencja ryzyko czy szansa?

Pojęcie „sztuczna inteligencja” zagościło w naszym języku już na dobre, ale czy tak naprawdę wiesz jak wykorzystać ją w codziennej pracy? Zapraszam na warsztaty, podczas których zainspirujesz się jak AI może pełnić rolę kreatywnego asystenta.

Trenerka ICT, pasjonatka rozwiązań pozwalających osiągnąć jak najlepsze efekty na płaszczyźnie edukacji, aktywności zawodowej i prywatnej.

Twórca materiałów instruktażowych z zakresu zastosowania programów i aplikacji. Microsoft Innovative Educator Expert 2023-2024. Ponad 12-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla edukacji, administracji publicznej, biznesu oraz uczniów. Współpraca ze szkołami w ramach tutoringu dla uczniów – towarzyszenie młodzieży w zmianie, nauka przez projektowanie doświadczenia, pokazanie świata przez pryzmat możliwości. Obszary zainteresowań: Sztuczna inteligencja AI i aplikacje dla edukacji, e-learning, Microsoft 365, praca w chmurze.

Odkryj Tajniki Skanowania 3D: Warsztaty z oprogramowaniem i sprzętem

Uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności z obszaru skanowania trójwymiarowego. Poprzez interaktywne sesje, uczestnicy będą mieli okazję bliżej poznać różne rodzaje skanerów 3D oraz najnowsze oprogramowanie wspierające ten proces. W trakcie warsztatów omówione zostaną najlepsze praktyki związane z kalibracją skanerów, skanowaniem w wysokiej rozdzielczości oraz obróbką chmur punktów. Uczestnicy będą mieli również możliwość praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy, tworząc własne modele 3D przy użyciu dostępnych narzędzi. Warsztaty dostarczą praktycznych wskazówek, które pomogą uczestnikom skutecznie integrować skanowanie 3D z ich własnymi projektami i działaniami edukacyjnymi.

 

Dagmara Kwiatkowska

Przedszkole Niepubliczne „Chatka Misia Uszatka”

Warsztaty: "Muzyka ukryta w kodach"

Warsztaty z wykorzystaniem narzędzi analogowych w STEAM-owym nauczaniu przedszkolnym. Rytm, dźwięk, melodia zawarte w zakodowanych schematach. Wplatanie elementów Mindfulness podnoszących zdolności skupienia uwagi i koncentracji.

Karolina Pankros

Przedszkole Niepubliczne „Chatka Misia Uszatka”

„Beee Happy” – kodowanie w przedszkolu

Praktyczne warsztaty z efektywnym wykorzystaniem narzędzi cyfrowych w edukacji przedszkolnej. Logiczne myślenie, praca zespołowa i odpowiednie podejście do rozwiązywania problemów, czyli głównie to wszystko co związane jest z literami T, E, M w STEAM-ie.

Joanna Gadomska

Biologia z Blondynką, III Liceum Ogólnokształcące w Koninie

Metody kreatywnego myślenia.

Biolożka w III Liceum Ogólnokształcącym w Koninie, nagrodzona tytułem Wielkopolski Nauczyciel Roku 2021 oraz Edukator Roku 2020 w kategorii Ekologia. Prowadzi stronę Biologia z Blondynką. Autorka licznych publikacji edukacyjnych, programów nauczania, innowacji pedagogicznych, scenariuszy zajęć i materiałów dydaktycznych, a także współautorka podręczników szkolnych do przyrody i biologii. Współpracuje z różnymi wydawnictwami oraz wieloma ośrodkami doskonalenia nauczycieli. Prelegentka na wielu ogólnopolskich konferencjach dla nauczycieli. Prowadzi liczne kursy, szkolenia i webinary z zakresu metod pracy na lekcji, budowy i funkcjonowania mózgu oraz edukacji ekologicznej i profilaktyki zdrowia. Autorka wielu ogólnopolskich projektów m.in: “EKOszkoła”, “Klasowa Wigilia bez plastiku”, „Tydzień Uczniowskiej SuperMocy”, „Jestem AS – Akceptuję Siebię”. W swojej pracy stawia na relacje, aktywność i kreatywność. Stale poszukuje nowych, inspirujących rozwiązań edukacyjnych, ale nie zrywa z tradycją. Za szczególne osiągnięcia edukacyjne i wychowawcze otrzymała nagrodę Ministra Edukacji Narodowej, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, Medal Komisji Edukacji Narodowej oraz Brązowy Medal za Długoletnią Służbę, a także Wawrzyn Pracy Organicznej 2021 w kategorii Edukacja. Prywatnie, uwielbia małe i duże podróże ze swoją rodziną, a w wolnej chwili czyta kryminały.

Krzysztof Grabowski

iSpot Poland Sp. z o.o.

Nauka programowania w Swift i uczenie maszynowe

Warsztat skierowany jest do edukatorów na każdym poziomie doświadczenia, którzy chcą wprowadzić elementy programowania do swoich klas.

Podczas tego interaktywnego warsztatu, uczestnicy będą mieli okazję zgłębić środowisko Swift Playground – innowacyjne narzędzie od Apple, stworzone z myślą o nauce programowania w języku Swift. Swift jest potężnym i intuicyjnym językiem programowania, który otwiera drzwi do świata tworzenia aplikacji i rozwiązań technologicznych.

Głównym punktem warsztatu będzie praktyczne doświadczenie w zakresie uczenia maszynowego. Uczestnicy będą pracować nad stworzeniem i modyfikacją kodu dla klasycznej gry „papier, nożyce, kamień”.

Marek Grzywna

TEB Edukacja w Toruniu, SP23 w Toruniu

Jakie są Twoje potrzeby? Czyli o budowaniu jakości w „nowoczesnej szkole.

Zapraszam do udziału w warsztatach dotyczących budowy JAKOŚCI nowoczesnej szkoły, dostosowanej do dynamicznie zmieniających się potrzeb uczniów, rodziców, słuchaczy i nauczycieli. W trakcie warsztatów, podzielę się moim doświadczeniem jako dyrektor szkoły dla dorosłych w Toruniu, ukazując, jak w kilka lat można zbudować jakość w edukacji osób dorosłych, opowiem też o pracy i budowaniu relacji z uczniami szkoły podstawowej, w której uczę informatyki.
Program:
-Kilka słów o tym czym się zajmuję (dyrektor szkoły dla dorosłych, nauczyciel informatyki w szkole podstawowej, trener, wykładowca akademicki).
-Co w budowaniu nowoczesnej szkoły jest najważniejsze? Czyli o analizie i zaspokajaniu potrzeb uczniów i słuchaczy- ćwiczenie z układaniem wieży potrzeb.
-Szkoła oparta jest na ludziach z pasją- wykorzystuj nie tylko merytorykę ale również hobby
-Relacje z młodym człowiekiem, język młodzieżowy, równica pokoleń- ćwiczenie dotyczące różnic miedzy pokoleniem X oraz Z i alfa
-Kompetencje przyszłości 2025, jak przygotować uczniów.
-Sztuczna inteligencja- praktyczny warsztat z Magic School

Warsztaty łączą prelekcję z praktycznymi ćwiczeniami, co pozwoli uczestnikom zdobyć nie tylko teoretyczną wiedzę, ale także praktyczne umiejętności, kluczowe dla sukcesu w budowaniu jakości „nowoczesnej szkoły”

 

Mateusz Kamiński

Lenovo

Mateusz w firmie Lenovo jest także człowiekiem regionalnego zespołu Edukacyjnego

Ponad 12 letnie doświadczenie zdobyte u globalnych dostawców sprzętu takich jak Lenovo i Dell a także giganta software’wego Oracle przy wdrażaniu i sprzedaży sprzętu oraz usług IT sprawiło, że Mateusz posiada szerokie spektrum wiedzy na temat procesów wdrożeniowych. Z duży zaangażowaniem od lat doradza przy wyborze odpowiednich rozwiązań IT dla sektora Edukacji, samorządu terytorialnego także Służby Zdrowia.

Mateusz w firmie Lenovo jest także człowiekiem regionalnego zespołu Edukacyjnego którego głównym zadaniem jest budowanie i dostarczanie najnowocześniejszych rozwiązań IT dedykowanych edukacji ale także wsparcie kompetencji cyfrowych dla nauczycieli i pracownikow oświaty.

Marcin Paks

Business Development Manager w Learnetic S.A.

Specjalista w zakresie tworzenia i rozwoju produktów edukacyjnych.

 Były nauczyciel ientuzjasta wykorzystania nowoczesnej technologii w edukacji. Zaangażowany w liczne projekty edukacyjne, twórca autorskiej aktywnej metody opartej o based learning – Drama
OnLine. Propagator edukacji w podejściu STEAM, nauki programowania oraz mechatroniki.
W ramach systemu doskonalenia nauczycieli opartym na kompleksowym wspomaganiu szkół jako SORE, profilował doskonalenie zawodowe kilkuset nauczycieli. Twórca autorskich scenariuszy wprowadzających programowanie w nauczaniu przedmiotowym w ramach
projektu Superkoderzy. Felietonista, konsultant ośrodków doskonalenia. Współorganizator grupy Superbelfrzy RP. Koordynator ICT w Śląskiej Szkole Jakości. Członek Rady Programowej Szkoła 4.0 oraz ekspert Sieci Edukacji Cyfrowej Komet@ oraz doradca Fundacji EdTechPoland.

Tomasz Kulasa

Zastępca dyrektora | Departament Kształcenia Ogólnego i Transformacji Cyfrowej

Jeden z wiceprzewodniczących Komitetu Sterującego European Schoolnet.

 W swojej pracy zajmuje się kwestiami związanymi z rozwojem umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, wdrażaniem nowych technologii w edukacji oraz działalnością innowacyjną.

Izabela Cytlak, dr n. hum.

adiunkt na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierownik Podyplomowych Studiów Zarządzania Oświatą UAM. 

Jestem nauczycielką przedmiotu Przedsiębiorczość i trenerką kompetencji biznesowych.

 Kieruję Podyplomowymi Studiami Zarządzania Oświatą na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
Mam doświadczenie we wdrażaniu projektów i innowacji edukacyjnych z zakresu
przedsiębiorczości i edukacji ekonomicznej na różnych poziomach edukacji.
Współpracuję przy projektach z obszaru analizy kompetencji przedsiębiorczych
Młodych. Jestem autorką publikacji oraz międzynarodowych projektów z zakresu
przedsiębiorczości. Z zainteresowań naukowych i badawczych wyrosła moja
pasja do przedsiębiorczości i edukacji ekonomicznej, szczególnie osób Młodych (i
Najmłodszych). Moją misją jest tworzenie dostępnych materiałów wspierających
uczenie w tych obszarach. Od wielu lat współtworzę z moimi Studentkami i
Studentami wysokiej jakości materiały dydaktyczne. 
Współpracuję z instytucjami otoczenia biznesu wspierającymi działania
przedsiębiorcze Młodych.
Jestem członkinią międzynarodowej organizacji European Network for Research
and Development in Educational Leadership and Management (ENIRDELM).

Mariusz Głowacki

Wykorzystanie podłogi interaktywnej w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Indywidualne podejście do wsparcia rozwoju i nauki.

Zapoznanie nauczycieli z potencjalnymi korzyściami i możliwościami wykorzystania podłogi interaktywnej w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz omówienie strategii dostosowanych do ich potrzeb.

 

Agenda warsztatu:
1. Wprowadzenie.
2. Zrozumienie specjalnych potrzeb edukacyjnych.
– Definicja dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
– Omówienie różnorodnych wyzwań, z jakimi mogą się one spotykać.
3. Potencjalne korzyści wykorzystania podłogi interaktywnej.
– Wspieranie sensorycznego i motorycznego rozwoju.
– Stymulowanie uwagi i koncentracji.
– Integracja sensoryczna i terapia ruchowa.
4. Dostosowane narzędzia i aplikacje.
– Przegląd dostępnych programów i aplikacji zaprojektowanych z myślą o dzieciach ze specjalnymi potrzebami.
– Praktyczne demonstracje i wskazówki dotyczące dostosowania interakcji do indywidualnych potrzeb uczniów.
6. Ćwiczenia praktyczne.
– Krótkie symulacje sytuacji z życia szkoły, w których uczestnicy będą musieli dostosować wykorzystanie podłogi interaktywnej do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów.
8. Zakończenie (5 minut).
– Podziękowanie uczestnikom za udział.
– Zachęta do dalszego eksplorowania możliwości wykorzystania podłogi interaktywnej w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Program tego warsztatu ma na celu dostarczenie nauczycielom narzędzi i wskazówek, jak efektywnie wykorzystać podłogę interaktywną w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, aby wspierać ich rozwój i naukę w sposób dostosowany do ich indywidualnych potrzeb.

Joanna Grubicka

Społeczeństwo Jutra: Technologia, Sztuczna Inteligencja a bezpieczeństwo

Interdyscyplinarny inkubator innowacyjności: uczelnia – szkoła.

 Prezentacja – modeli prototypów innowacji systemów w zakresie IT m.in.: analizy i oceny poziomu zagrożenia zjawiskiem uzależnienia od Internetu na urządzeniach dostępowych. Identyfikacja ryzyk wpływających na społeczeństwo cyfrowe oraz analiza skutecznych strategii bezpieczeństwa.

Jacek Kawałek

Zespół Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Kołobrzegu

Zaprezentuję tu różne projekty, począwszy od historycznych a skończywszy na ewakuacji szkoły.

1. Opiszę jak można realizować w szkole duże projekty z wykorzystaniem drukarek i okularów 3D. Na co zwrócić uwagę aby realizacja projektu się powiodła. 

2.Wykorzystując program Blender a w zasadzie jego odmianę z silnikiem gier UPBGE, zaprezentuję jak łatwo można przenosić do okularów 3D własne modele i sceny.

Weronika Kisiel

Nauczyciel, glottodydaktyk, pracownik naukowo-dydaktyczny

Pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk o Wychowaniu, Katedry PWD. Glottodydaktyk.
Podczas warsztatów zaprezentowana zostanie jedyna na rynku polisensoryczna gra edukacyjna do nauki czytania, w połączeniu z aplikacją mobilną (przeznaczona dla dzieci w wieku 4 –7 lat). Uczestnicy poznają sympatycznego bohatera Lektiego, który inspiruje dzieci do odkrywania świata liter i głosek. W czasie warsztatowego spotkania uczestnicy będą mieli okazję przetestować nasze rozwiązanie w praktyce i spróbować swoich sił w różnorodnych grach, m.in. łapiąc bańki mydlane, kodując trasę czy grając w karty.

Małgorzata Agnieszka Solowska

Digital Shaper/ Edukatorka / Certyfikowany trener

TematWystapienia Zadania domowe dla chętnych, które personalizują, rozwijają i mają sens. Kształcenie uczenia się przez całe życie - bez ocen.
Własny rozwój i osiągana w ten sposób samorealizacja to najskuteczniejsze przyswajanie i wykorzystywanie wiedzy i umiejętności. Budzenie ciekawości u ucznia oraz możliwość własnej ekspresji sposobem na zadania domowe bez ocen.

Artur Rudnicki

Microsoft

Windows 11 - wszystko, czego nie wiesz o systemie, a przyda Ci się w pracy i nie tylko
Czy wiesz jak skorzystać z chatGPT wersja 4 bezpłatnie? Jak wykorzystać darmowy generator grafik DALL-E? A może chcesz uruchomić darmowego asystenta Copilot w Twoim systemie operacyjnym? Tu to zrobimy!

Janusz S. Wierzbicki

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, Grupa FB – Szkoła z Microsoft 365 (office)

Narzędzia sztucznej inteligencji w Microsoft 365 oraz Edge - jak je wykorzystać w pracy nauczyciela.
Podczas warsztatu pokażemy i opowiemy, jak wykorzystać narzędzia sztucznej inteligencji wbudowane w usługi Microsoft i związane bezpośrednio z przeglądarką Microsoft Edge (choć dostępne także w inny sposób). Skupimy się na możliwościach oferowanych przez Microsoft BIng Chat (Copilot), a także zwrócimy uwagę na mało znane możliwości m.in. OneNote, Sway, Stream w wersji online czy Microsoft Lens (dostępny dla urządzeń mobilnych). Automatyczne tłumaczenie tekstu na żywo, tranksrypcja nagrań audio-wideo, wygenerowane ilustracje do slajdów i skomponowane z pomocą SI slajdy czy treści do publikacji w internecie nie będą już jawiły się jako czarna magia 🙂

Dariusz Wolski

educarium

Praktyka w dobie przemysłu 4.0 - warsztaty techniczne
Nasze zajęcia pokazują organizację całkowicie bezpiecznych zajęć technicznych, które – zgodnie z aktualną podstawą programową – rozwijają umiejętność planowania i wykonywania projektów konstrukcyjnych. Jesteśmy przekonani, że twórcza praca z maszynami CoolTool educarium zmotywuje uczniów do kreowania innowacyjnych rozwiązań. Biorąc pod uwagę, że kreatywność i umiejętności techniczne są niezwykle ważne w dobie przemysłu 4.0, prezentujemy i zapraszamy do naukowej przygody wprowadzającej w przyjazny sposób praktyczną wiedzę.

Niko Krawczyk-Zieliński

przyrodnik, (neuro)biolog, futuronauta

Zapraszam do udziału w eksperymencie myślowym.
Zapraszam do udziału w eksperymencie myślowym. Spójrzmy na ludzi jako jedną spośród wielu form życia i pochylmy nad edukacją jako elementem środowiska rozwoju. Postawmy sobie pytanie, jak na nas oddziałuje w praktyce? Jakie cechy wspiera i co nam to mówi o wyzwaniach dla edukacji w epoce cyfrowej? Osądzając się w takim kontekście, porozmawiajmy o naszym zróżnicowaniu, różnorodności, porozmawiajmy o tym, jakie edukacja stawia dla nas bariery – i o tym jak te bariery mają się do realizacji celów, które stawiamy. Zapraszam na wycieczkę przyrodniczą opartą o rozmowę, wiedzę, dedukcję i wyobraźnię.
#lepszaedukacja #rozwój #szkoła #nauka #wyobraznia #wyzwania #wrzesnia #konferencja #innowacja #przyszłość

Michał Grześlak

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, Grupa FB – Szkoła z Microsoft 365 (office)

Narzędzia sztucznej inteligencji w Microsoft 365 oraz Edge - jak je wykorzystać w pracy nauczyciela.

Podczas warsztatu pokażemy i opowiemy, jak wykorzystać narzędzia sztucznej inteligencji wbudowane w usługi Microsoft i związane bezpośrednio z przeglądarką Microsoft Edge (choć dostępne także w inny sposób). Skupimy się na możliwościach oferowanych przez Microsoft BIng Chat (Copilot), a także zwrócimy uwagę na mało znane możliwości m.in. OneNote, Sway, Stream w wersji online czy Microsoft Lens (dostępny dla urządzeń mobilnych). Automatyczne tłumaczenie tekstu na żywo, tranksrypcja nagrań audio-wideo, wygenerowane ilustracje do slajdów i skomponowane z pomocą SI slajdy czy treści do publikacji w internecie nie będą już jawiły się jako czarna magia.

Katarzyna Rząsa

Moderatorka i facylitatorka Design Thinking i Creativity+Thinking. Specjalizuje się we wspieraniu projektów strategicznych. Jej pasją są projekty, których efektem jest wypracowanie nowych rozwiązań, produktów i usług. Ekspertka i trenerka projektu Dostępny Design, prelegentka, twórczyni raportów i licznych publikacji, m.in o trendach i zmianach w organizacjach.

Ekspertka ds. innowacji w Centrum Inkubowania Innowacji Społecznych POPOJUTRZE prowadzonym przez SENSE consulting.
Poznaj EDUinnowacje POPOJUTRZE. Dowiedz się jak przekuć pomysł w innowację dla uczniów i nauczycieli.
Jeśli jest miejsce na jakiś opis można dodać:
Opowiemy o bezpłatnych innowacjach dla szkół opracowanych w Inkubatorze Innowacji Społecznych POPOJUTRZE 2.0 – KSZTAŁCENIE.
Skonsultujemy Twój pomysł na unikatowe rozwiązanie dla edukacji i podpowiemy jak ubiegać się o nawet 100 000 zł grantu na jego opracowanie i testowanie.

Kinga Skrzyniarz

Od ponad 15 lat realizuje projekty związane z podnoszeniem kompetencji ludzi i organizacji, w tym w szczególności dla sektora edukacji. Organizatorka szkoleń i konferencji dla nauczycieli/ek, dyrektorów/ek placówek oświatowych oraz pracowników/czek JST. Od 2021 roku Tutorka w Centrum Inkubowania Innowacji Społecznych POPOJUTRZE prowadzonym przez SENSE consulting.

Wsparła 17 Zespołów Innowatorów w opracowaniu i testowaniu unikatowych rozwiązań dla edukacji, a następnie wspierała docieranie do odbiorców innowacji.
Poznaj EDUinnowacje POPOJUTRZE. Dowiedz się jak przekuć pomysł w innowację dla uczniów i nauczycieli.
Jeśli jest miejsce na jakiś opis można dodać:
Opowiemy o bezpłatnych innowacjach dla szkół opracowanych w Inkubatorze Innowacji Społecznych POPOJUTRZE 2.0 – KSZTAŁCENIE.
Skonsultujemy Twój pomysł na unikatowe rozwiązanie dla edukacji i podpowiemy jak ubiegać się o nawet 100 000 zł grantu na jego opracowanie i testowanie.

Agata Juzyk

Liderka i ekspertka z wieloletnim doświadczeniem innowacjami technologicznymi i edukacyjny. Szefowała działom badawczo-rozwojowym w KGHM, wspierała startupy w ramach polskich programów akceleracyjnych, budowała instalacje do recyklingu baterii. Równocześnie stara się wdrażać model praktycznej edukacji klimatycznej w polskich szkołach. 

Pasjonatka budowania wartości poprzez innowacje i kulturę współpracy.

Andrzej Pietrzyk

Dotykalscy – monitor w klasie & Omnifloor

Od 22 lat pracuje jako nauczyciel matematyki. Najpierw w gimnazjum i szkole średniej. Później związany również z Akademią Techniczno Humanistyczną w Bielsku Białej, gdzie prowadził ćwiczenia ze statystyki, matematyki finansowej, matematyki stosowanej.

Absolwent wydziału Matematyczno-Fizyczno-Technicznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie na kierunku matematyka –  specjalność nauczycielska. Ukończył studia doktoranckie w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Śląskiego. Uczestnik Seminarium z równań i nierówności funkcyjnych prowadzonego przez prof. dr hab. Bogdana Choczewskiego i prof. dr hab. Zenona Mosznera na Akademii Pedagogicznej w Krakowie oraz Seminarium z równań i nierówności funkcyjnych o wielu zmiennych prowadzone przez prof. dr hab. Romana Gera na Uniwersytecie Śląskim. Autor publikacji On the stability of the Euler-Lagrange – Rassias functional equation Demonstratio Mathematica oraz “Note on the stability of the general linear equation” w czasopiśmie Aquationes Matematica. Uczestnik konferencji 12th The International Conference on Functional Equations and Inequalities – Będlewo Poznań.

Od 22 lat pracuje jako nauczyciel matematyki. Najpierw w gimnazjum i szkole średniej. Później związany również z Akademią Techniczno Humanistyczną w Bielsku Białej, gdzie prowadził ćwiczenia ze statystyki, matematyki finansowej, matematyki stosowanej. Obecnie związany głownie ze Szkołą Podstawową im. Janusza Korczaka w Górze gdzie pracuje jako nauczyciel i pełni obowiązki wicedyrektora. Od 13 lat pracuje codziennie na tablicy interaktywnej (Interwrite, IqBoard, Quomo, IpBoard, Promethean) Od 10 lat pracuje z oprogramowaniem GeoGebra, którego potencjał w pełni wykorzystuje w nauczaniu matematyki właśnie na urządzeniach dotykowych.

Swoją wiedzą dzieli się z nauczycielami współpracując z WOM Bielsko Biała (prowadzenie szkoleń w ramach Sieci Aktywna Tablica, prowadzenie szkoleń dla rad pedagogicznych z wykorzystania możliwości tablic interaktywnych, uczestnictwo w międzynarodowym projekcie „Wirtualna Przestrzeń Współpracy do Nauczania Przedmiotów Ścisłych”, autor artykułu : „THE ROLE OF VIRTUAL EXPERIMENTS IN TEACHING MATHEMATICS” w Project Dissemination Volume: “Virtual Instruments and Tools in Sciences Education – Experiences and Perspectives”). Swoje wyniki przedstawił w referacie „Zastosowanie programu GeoGebra i tablicy interaktywnej w nauczaniu matematyki.” na Seminarium z Technologii Informacyjnej w Nauczaniu Matematyki Akademii Pedagogicznej w Krakowie prowadzonym przez prof. dr hab. Henryka Kąkola oraz w trakcie warsztatów „Tworzenie dynamicznych symulacji i doświadczeń za pomocą animacji w programie GeoGebra” prowadzących podczas I Ogólnopolskiej Konferencji z zastosowania TI w nauczaniu matematyki Czudec 2010.

Od trzech lat zajmuje się głównie oprogramowaniem ActiveInspire i jego integracją z innymi narzędziami TiK. Dzięki funduszom unijnym i różnym projektom oraz konkursom przy ogromnym wsparciu dyrektora pomógł wyposażyć szkołę w 5 tablic firmy Promethean. Cały czas wspiera nauczycieli swojej szkoły oraz innych chętnych w obsłudze i wykorzystaniu urządzeń Promethean oraz oprogramowania ActiveInspire. Jako kolejne wyzwanie stawia sobie wprowadzenie do swojego warsztatu pracy a w dalszej kolejności warsztau pracy nauczycieli swojej szkoły platformy ClassFlow.

Barbara Dubiecka-Kruk

Liceum Artes Liberales

Współautor podręczników z obudową dla Wydawnictw Szkolnych i Pedagogiczne (WSiP):

Uczestnicy warsztatów zobaczą jak świat popularnej gry Minecraft Education może stać się pracownią Królowej nauk. Poznają konkretne wyzwania przygotowane dla uczniów zaproszonych do wirtualnej klasy, które rozwijają kompetencje matematyczne. A przede wszystkim doświadczą Matematycznej Mocy Minecraft.

Dorota Czech-Czerniak

Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni

Code for Green- jak łączyć edukację klimatyczną z nauką programowania.

Warsztaty/zajęcia otwarte pokazujące, w jaki sposób łączymy nauką o klimacie z elementami nauki podstaw programowania. Zajęcia odbędą się w elastycznej przestrzeni pracowni Code for Green.

Agnieszka Halicka

Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 5 w Konstancinie-Jeziornie, EduTriki Agnieszka Halicka

Portfolio ucznia i nauczyciela na platformie Wakelet

1. Podczas warsztatów „Portfolio ucznia i nauczyciela na platformie Wakelet” pokażę, jak skutecznie używać tej platformy do tworzenia, organizacji i dzielenia się portfoliami edukacyjnymi. Przedstawię podstawy korzystania z Wakelet oraz omówię sposoby na zaangażowanie uczniów w proces tworzenia własnych kolekcji. Uczestnicy będą mieli okazję wypróbować narzędzia platformy, co umożliwi im natychmiastowe zastosowanie wiedzy w praktyce. Warsztaty są idealne dla nauczycielek i nauczycieli wszystkich specjalności, którzy chcą włączyć cyfrowe portfolio do swojej pracy edukacyjnej, jednocześnie rozwijając kompetencje cyfrowe – własne i swoich uczniów.

2. Podczas warsztatów „Angażujące aktywności na platformie Canva” pokażę, gdzie znaleźć szablony gotowych lekcji wspierających rozwijanie umiejętności przyszłości, a także jak tworzyć projekty zadań, które będą angażowały uczniów do dużej aktywności i wykazywania się kreatywnością.

Karina Rzepecka

Szkoła

Trudny rodzic – czyli jaki? Od konfliktu do współpracy

1. Między dobrostanem nauczyciela, rodzica i ucznia. Zasady efektywnej współpracy i skutecznej komunikacji.
2. Szkoła z perspektywy rodzica i nauczyciela – wzajemne oczekiwania, prawa i obowiązki.
3. Trudny rodzic – czyli jaki? Od konfliktu do współpracy.
4. Jak dobrze przygotować spotkanie z rodzicami – początek współpracy czy wywieranie wpływu.
5. Kompetencje komunikacyjne nauczyciela w kontekście relacji z rodzicem – jakich błędów unikać, żeby rodzic był współpracujący – nie roszczeniowy.

Katarzyna Przybysz

funduszenaedukacje.com

Word Caffé- finansowanie projektów kształcących kompetencje kluczowe uczniów (i nauczycieli)

Rozmowy o źródłach krajowych pozwalających dofinansować działania edukacyjne skierowane na kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli. Rozmowa o tym jak wyzwolić kreatywność społeczności szkolnej.

Jakub Przybysz

Technikum nr 3 w Malborku

Podstawy projektowania 3D

Warsztat praktyczny pokaże sposoby wykorzystania aplikacji Tinekercad oraz Autodesk Fusion podczas projektowania prostych modeli 3D z wykorzystaniem dowolnych obrazów.

Dr Malgorzata Snarska-Nieznańska

#CodeForGreen for school change makers

Innowator społeczny, założycielka i prezeska Fundacji Forum Inicjatyw Społecznych, która przygotowuje dzieci i młodzież do tego jak w przyszłości rozwiązywać problemy środowiskowe za pomocą technologii i programowania.

Od lat realizuje projekty związane ze zrównoważonym środowiskowo rozwojem oraz technologią. Była doradczyni Ministra Środowiska, odpowiedzialna ze strony rządu za przygotowania i promocję Szczytu Klimatycznego ONZ w Poznaniu (UNFCCC COP 14). Była szefową zespołu polskich negocjatorów w zakresie zmian klimatu. Zarządzała komunikacją programu ONZ HABITAT w Europie Środkowo-Wschodniej. Kierowała programami edukacyjnymi Microsoft – Partners in Learning, Microsoft in Education. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, Freie Universitatet w Berlinie, London School of Public Relations. Ekspert w zakresie projektów interdyscyplinarnych oraz międzynarodowych. Komunikator i strateg oraz inspirator projektów edukacyjnych integrujących technologię z ochroną środowiska. Autorka programu Code for Green realizowanego wspólnie z fundacją terre des hommes, Volkswagen Belegschaftsstiftung, Wydziałem Informatyki Politechniki Poznańskiej oraz Wydziałem Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Mieszka w Budzie Ruskiej.    

Justyna Szełęga

dyrektorka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym „Na Bursztynowym Szlaku” w Lewinie Kłodzkim

Jest założycielką i Prezesem Stowarzyszenia Obywatelskiego „Kulturalny Zakątek” z Lewina Kłodzkiego, dzięki któremu powstał pomnik Violetty Villas.

Justyna Szełęga- absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, od 1 września 2000 roku
nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. „Na Bursztynowym Szlaku”
w Lewinie Kłodzkim, od 2011 roku pełni funkcję Dyrektora ZSP w Lewinie Kłodzkim.
Jest założycielką i Prezesem Stowarzyszenia Obywatelskiego „Kulturalny Zakątek” z Lewina
Kłodzkiego, dzięki któremu powstał pomnik Violetty Villas.

Piotr Krzyżyński

Współżałożyciel (2015) platformy do nauki kodowania i baz danych The League of Extraordinary Minds (www.t-lem.com/Liga Niezwykłych Umysłów). W zespole odpowiedzialny za strategię rozwoju, sprzedaż i finanse.

Pasjonat historii, sportu i aktywnej turystyki. Promujący polskie rozwiązania edukacyjne na rynkach światowych.

Wcześniej menedżer międzynarodowych korporacji (biegły rewident) odpowiedzialny za działy finansowe, informatyczne, HR, logistyczne w amerykańskich, angielskich i niemieckich korporacjach.

Aktywnie współpracują z Nauczycielami, menedżerami i pasjonatami edukacji w celu urozmaicenia edukacji oraz wzbogacenia jej o aspekty środowiskowe, społeczne, ekonomiczne.
Kładzie duży nacisk na współpracę w zespole, interdyscyplinarność i praktyczne, rynkowe przygotowanie do pracy.

Wymagania w zakresie przygotowania do warsztatów.

Proszę dodać do opisu warsztatów, że wszystkim uczestnikom (dla ich szkół, w tym innych Nauczycieli i Uczniów) przekażemy bezpłatny i niezobowiązujący test platformy do 30.09.2024 roku.

Agnieszka Rutkowska – Pawnuk

Sonova/Phonak

Akustyk i protetyk słuchu z 15sto letnim doświadczeniem w branży urządzeń wspomagających słyszenie. Absolwentka Wydziału Akustyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przez pierwsze lata po ukończeniu studiów pracowała z pacjentami niedosłyszącymi jako protetyk słuchu. Obecnie pracuje w dziale Audiologii i Produktu firmy Sonova, jednego ze światowych liderów w dziedzinie technologii słyszenia.

Nauka bez ograniczeń dzięki systemowi Roger SoundField, który pokonuje bariery akustyczne klas

Nauka bez ograniczeń dzięki systemowi Roger SoundField, który pokonuje bariery akustyczne klas

Sebastian Pontus

Mistrzowie robotyki

1. Cyfrowo i manualnie - dla każdego coś rozwijającego. Klocki konstrukcyjne i roboty edukacyjne w ramach zajęć STEAM w edukacji wczesnoszkolnej 2. Szkolne Mistrzostwa Robotyki - pomysły na konkursy, zawody i wyzwania z robotami edukacyjnymi w tle.

1. Podczas warsztatu będziemy tworzyc lekcje, w których połączymy klocki konstrukcyjne i roboty tak by wspólnie z dziećmi odkrywać świat, rozwijając ich umiejętności inżynierskie i programistyczne.
2. Zawody robotyczne w szkole – jakie zawody możemy zrobić? Jak zrealizować? Gdzie szukać wsparcia? Czyli o tym jak poprzez zabawę, zawody i turnieje rozwijać wiedzę, umiejętności i kompetencje uczniów.

Anna Nowicka

Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6

Code for Green- jak łączyć edukację klimatyczną z nauką programowania.

.

Izabela Przybysz

Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6

Ozoboty dla małych i dużych.

.

Marta Krysiak

Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6

Ozoboty dla małych i dużych.

.

Agata Opielińska

Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6

Ozoboty dla małych idużych.

.

Anna Romańska

reprezentuję firmę IT EDU. Nauczycielka przyrody i geografii w Szkole Podstawowej Nr 130 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi. Trenerka, edukatorka, pasjonatka nowych technologii i ich wykorzystania w edukacji. Należy do światowej społeczności nauczycieli innowatorów Microsoft – Innovative Educator Expert (MIEE). Współtwórczyni ścieżki “Odkrywcy świata” w programie #Superkoderzy Fundacji Orange, autorka scenariuszy lekcji m.in. w ramach „Małej Akademii BBC” oraz artykułów dla magazynu „TIK w Edukacji”. Współautorka podręczników i zeszytów ćwiczeń dla szkoły podstawowej. Należy do grupy Superbelfrzy.

Kreatywna przestrzeń uczenia się ze SmartFloor

Opis warsztatu:

Ożyw swoje lekcje ze SmartFloor! Zobacz, jak kreować zadania uczniowskie sprzyjające edukacji włączającej, nastawione na ruch, współpracę i uczenie się przez zabawę. Odkryj, jak podłoga interaktywna SmartFloor w połączeniu ze stołem interaktywnym może przemienić Twoją klasę w kreatywne laboratorium uczenia się.

Iwona Brzózka Złotnicka

Nauczyciel, Trener IT, Koordynator działań na rzecz kształcenia, pasjonat i konsultant e-learningu. Ambasador Genially w Polsce, Ambasador Wakelet w Polsce.

Rola szkoły w ochronie najmłodszych dzieci w świecie cyfrowym. Strategie i dylematy.