WORLD CAFE

Metoda World Cafe określana bywa jako rozmowa stoliczkowa, rozmowa kawiarniana lub metoda kawiarnianej atmosfery. Jest to narzędzie aktywizujące, przeznaczone do pracy z dużym zespołem. Umożliwia uporządkowane i efektywne prowadzenie dyskusji w licznej grupie osób. Początkowo metoda znajdowała zastosowanie w pracy z osobami dorosłymi, np. w kręgach biznesowych.

LIDER

TEMAT STOLIKA

STOLIK 1

Prof. dr hab. Maciej M. Sysło

Czy widzisz potrzebę zmian w podstawie programowej, a jeśli tak – to jakich?

Hasło „Odchudzenie podstawy programowej”, jeden z postulatów podnoszonych w dyskusji o zmianie systemu edukacji, natychmiast trafiło na sztandary decydentów.
 Obowiązująca podstawa ma wiele wad – piszę o tym w polecanej pracy. Proszę o konkrety: (1) co zmienić w ogólnej strukturze podstawy, a co w poszczególnych przedmiotach?; (2) a w budowie podstawy?; (3) czego jest za dużo, a czego brakuje?; (4) czy podstawa powinna być także o metodyce i organizacji nauczania? (5) Jakie zmiany powinny dotyczyć informatyki i technologii cyfrowych?

STOLIK 2

Prof. dr hab. Maciej M. Sysło

Jakie widzisz miejsce i rolę AI w pracy nauczyciela, w aktywnościach uczniów i w funkcjonowaniu szkoły

O AI mówi dzisiaj niemal każdy i wygłaszane opinie przypominają początki dyskusji o komputerach i Internecie w edukacji.
Te dwie technologie nie wywróciły jednak edukacji do góry nogami, a zwłaszcza nie pozbawiły nauczycieli możliwości wykonywania zawodu. Jednak AI ma coś z inteligencji, gdyż potrafi się uczyć, w przeciwieństwie do tych dwóch wcześniejszych technologii, które nadal umożliwiają użytkownikowi głównie kopiowanie treści a czasem ich tworzenie, przy tym biją człowieka tylko szybkością. AI jednak znając wszystkie teksty człowieka potrafi wygenerować odpowiedź niemal na każdy temat, spełniając przy tym wiele warunków, które narzuci jej pytająca osoba. Pytania: (1) ile pożytku może mieć z tego uczeń i nauczyciel, szkoła? (2) jak przygotować się na ucznia z ChatGPT w ręku? (3) jaki przyjąć model metodyki nauczania w środowisku AI? (4) a kwestie etyczne i prawne – legalność korzystania z obcych źródeł i wpływania na te źródła; (5) jak głęboka powinna być wiedza nauczycieli i uczniów o modelu obliczeniowym AI, czyli jak działa AI, jak myśli AI?

STOLIK 3

Prof. dr hab. Maciej M. Sysło

Jak nauczyciel ma się przygotować do swojej roli w cyfrowej szkole

Od początków ery komputerów, każda nowa technologia cyfrowa następnego dnia trafia do szkół i to z wielu względów:
 (1) może być pomocą dydaktyczną; (2) warto też o niej uczyć, bo zaczyna być w zasięgu każdego; (3) trzeba przygotować uczniów na jej stosowanie w życiu osobistym i zawodowym; a także (4) każdy uczeń, prędzej lub później, staje się jej klientem. Cyfryzacja szkoły trwa od chwili pojawienia się pierwszych komputerów osobistych, czyli od połowy lat 1980’ i z każdym rokiem przyspiesza za sprawą coraz to doskonalszej technologii. Po komputerach pojawiły się roboty z wbudowanymi mikroprocesorami, tworzone czasem na podobieństwo człowieka, a teraz do głosu dochodzi, dosłownie i w przenośni, sztuczna inteligencja w postaci interfejsu zasłużonych pecetów. Wyzwania: (1) Jak nauczyciel ma się przygotować do swojej roli w cyfrowej szkole? (2) A jaka ma być ta jego rola? (3) Bez wchodzenia w szczegóły, czego ma dotyczyć doskonalenie nauczycieli – jaką ma ono przyjąć formę, by w rezultacie nauczyciel stał się sprawcą, że ta „cyfrowa ewolucja zaistnieje w klasie pod tablicą” (M. Sawicki)? (4) … że ta „cyfrowa ewolucja wpłynie na rozwój kompetencji uczniów” (M. Sysło). Beneficjentem transformacji ma być przede wszystkim uczeń.

STOLIK 4

Dr Krzysztof Patkowski

Nierówności społeczne w erze sztucznej inteligencji – perspektywa edukacyjna

Nierówności społeczne w erze sztucznej inteligencji - perspektywa edukacyjna
W najbliższej przyszłości można oczekiwać rosnącego wpływu sztucznej inteligencji na edukację. Będzie odbywało się to za pośrednictwem różnorodnych platform edukacyjnych, programów i aplikacji. Dostęp do części z nich będzie bezpłatny. Natomiast te narzędzia, które będą oferować wysoką personalizację treści i trybu nauki będą płatne. W efekcie dostęp do nich (na poziomie indywidualnym oraz organizacyjnym) będzie mocno zróżnicowany, a dla biedniejszej części społeczeństw prawdopodobnie nieosiągalny. Skutkiem tego mogą być pogłębiające się nierówności w poziomie, tempie i zaawansowaniu edukacji. Nierówności generujące i utrwalające jeszcze mocnej podziały między bogatszą i biedniejszą częścią społeczeństw. Oczywiście taka dychotomia nie jest niczym nowym – historycznie dzieci zamożniejszych obywateli mogły liczyć na lepszą edukację, natomiast nigdy jeszcze dostęp do nowoczesnych technologii nie stanowił, aż tak dużego handicapu w tym względzie. Dokładnie takie same mechanizmy mogą występować na poziomie międzynarodowym stymulując jeszcze mocniej zjawisko emigracji edukacyjnej. Ze wszystkimi jego konsekwencjami zarówno społecznymi, ekonomicznymi, jak i politycznymi.
W efekcie konieczne wydaje się stworzenie środowiska gwarantującego dostęp do niezbędnych narzędzi opartych na AI dla wszystkich uczniów, studentów, nauczycieli i wykładowców. O tym jak to zrobić, jaka powinna być w tym rola instytucji edukacyjnych, samych edukatorów, ale też polityków dyskutować będziemy w czasie sesji World Cafe na XV Konferencja Lepsza Edukacja.
Wszystkie osoby zainteresowane tematem serdecznie zapraszamy!

STOLIK 5

Dr Ada Florentyna Pawlak
Dr hab. Artur Modliński

Młodzież i sztuczna inteligencja: emocje a edukacja

Młodzież chętnie korzysta ze sztucznej inteligencji w celach edukacyjnych i rozrywkowych. Sztuczna inteligencja może wzbudzać emocje, ale też skutecznie je rozpoznawać.
 Poprzez rozpoznawanie emocji użytkowników, systemy te mogą lepiej zrozumieć ich potrzeby i reagować bardziej adekwatnie, co prowadzi do bardziej satysfakcjonujących interakcji. Rozpoznawanie emocji może umożliwić dostosowywanie interakcje do indywidualnych potrzeb i preferencji użytkowników. Systemy rekomendacji wideo mogą korzystać z informacji o emocjach widza, aby proponować treści, które najbardziej odpowiadają jego nastrojom i zainteresowaniom, bądź dopasować program edukacyjny do indywidualnych potrzeb. Systemy oparte na sztucznej inteligencji mogą być wykorzystywane do monitorowania emocji i zachowań, co może pomóc w wykrywaniu problemów ze zdrowiem psychicznym, takich jak depresja, lęk czy stres. Podczas rozmów z naszymi gośćmi zastanowimy się nad tym w jaki sposób można wykorzystać sztuczną inteligencję w edukacji młodzieży u uwzględnieniem ich dobrostanu psychicznego oraz jakie ograniczenia niesie ze sobą ta technologia.

STOLIK 6

Katarzyna Rząsa-Frońska
Kinga Skrzyniarz

Poznaj EDUinnowacje POPOJUTRZE. Dowiedz się jak przekuć pomysł w innowację dla uczniów i nauczycieli.

Opowiemy o bezpłatnych innowacjach dla szkół opracowanych w POPOJUTRZE.
Centrum Inkubowania Innowacji Społecznych POPOJUTRZE działa od 2016 roku. Wsparliśmy opracowanie ponad 100 różnorodnych rozwiązań dla edukacji dzieci, młodzieży, studentów i osób dorosłych. Wszystkie innowacje są bezpłatne i gotowe do stosowania w przedszkolach, szkołach, na uczelniach – przyjdź do naszego stolika i dowiedz się jak z nich korzystać. 
 
Podczas sesji World Cafe skonsultujemy Twój pomysł na unikatowe rozwiązanie dla edukacji i podpowiemy jak ubiegać się o nawet 100 000 zł grantu na jego opracowanie i testowanie. Nabór wniosków rozpoczynamy już w kwietniu! 

STOLIK 7

Dr Izabela Cytlak

Jeż Julian i ekonomia, czyli jak wspierać kompetencje przedsiębiorcze w przedszkolu i szkole.

Celem spotkania będzie przedstawienie praktycznych narzędzi do wykorzystania w pracy z obszaru edukacji ekonomicznej.
Szczególnie zapraszamy Osoby zainteresowane wdrażaniem metody projektowej do swojej pracy. Spotkanie będzie bazowało na opracowanej przez nasz Zespół innowacji edukacyjnej z zakresu przedsiębiorczości, która ukazała się w formie publikacji pt. Przedsiębiorcza Puszcza, czyli edukacja ekonomiczna dzieci młodszych oraz dedykowanego Nauczycielkom i Nauczycielom Narzędziownika ekonomicznego, będącego praktycznym dopełnieniem książki. Publikacje uzyskały pozytywne recenzje oraz rekomendacje Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

STOLIK 8

Katarzyna Przybysz

Word Caffé- finansowanie projektów kształcących kompetencje kluczowe uczniów (i nauczycieli)

Rozmowy o źródłach krajowych pozwalających dofinansować działania edukacyjne skierowane na kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli.
Rozmowy o źródłach krajowych pozwalających dofinansować działania edukacyjne skierowane na kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli. Rozmowa o tym jak wyzwolić kreatywność społeczności szkolnej.

STOLIK 9

Dr Malgorzata Snarska-Nieznańska

Świat stał się VUCA (zmienny, niepewny, złożony i niejednoznaczny). Zależny od zmian klimatycznych i rozwoju nowych technologii.  By sobie z tym radzić młodzi potrzebują sprawczości.
Porozmawiajmy o tym, jak jej uczyć.

STOLIK 10

Agnieszka Halicka
Sebastian Pontus

Jak wykorzystać potencjał programu Laboratorium Przyszłości?

Podczas dyskusji stolikowej na temat wykorzystania potencjału programu Laboratorium Przyszłości,
wszyscy uczestnicy będą mieli okazję do aktywnego udziału w wymianie doświadczeń i najlepszych praktyk dotyczących wplecenia nowoczesnych technologii, jak drukarki 3D, roboty i mikrokontrolery, w strukturę nauczania. Ta otwarta forma dyskusji pozwoli na głębsze zrozumienie, jak innowacyjne narzędzia mogą wspierać naukę umiejętności przyszłości i pracę projektową w duchu STEAM. Uczestnicy będą mogli wspólnie rozważać wyzwania, przed którymi stoją nauczyciele i uczniowie starający się korzystać z zaawansowanych technologii, oraz dzielić się pomysłami na skuteczne metody ich wdrażania, aby maksymalizować korzyści edukacyjne dla uczniów. Nie zabraknie przydatnych linków, odwołań do stron i przykładów, z których nauczyciele będą mogli czerpać pomysły na kolejne zajęcia z wykorzystaniem nowych technologii

STOLIK 11

Niko Krawczyk-Zieliński

Edukacja jako środowisko rozwoju

Zapraszam do udziału w eksperymencie myślowym. Spójrzmy na ludzi jako jedną spośród wielu form życia i pochylmy nad edukacją jako elementem środowiska rozwoju.
Postawmy sobie pytanie, jak na nas oddziałuje w praktyce? Jakie cechy wspiera i co nam to mówi o wyzwaniach dla edukacji w epoce cyfrowej? Osądzając się w takim kontekście, porozmawiajmy o naszym zróżnicowaniu, różnorodności, porozmawiajmy o tym, jakie edukacja stawia dla nas bariery – i o tym jak te bariery mają się do realizacji celów, które stawiamy. Zapraszam na wycieczkę przyrodniczą opartą o rozmowę, wiedzę, dedukcję i wyobraźnię.

STOLIK 12

Iwona Brzózka Złotnicka

Stacja Galaxy Samsung

Rola szkoły w ochronie najmłodszych dzieci w świecie cyfrowym. Strategie i dylematy.